Velkommen til Velling Sognearkiv

Vejen gennem Velling Kirkeby set fra kirketårnet mod nord ca. år 1953.

 I 1990 blev Velling Plejehjem nedlagt. Derfor blev det ved generalforsamlingen den 8. maj året efter besluttet, at Velling Støtteforening skulle ophøre.
 Foreningens formue på kr. 8157,86 blev overført til Velling Sogneforening, der forpligtigede sig til at anvende halvdelen pengene til oprettelse af et sognearkiv.

Vejen gennem Velling Kirkeby ca. 1935

Arkivet holder til i kælderen Præstegårdsmarken 2,

Åbningstider tirsdag kl.16.30- 18.00,   Juni, juli og august kun efter aftale.