Velkommen til Velling Sognearkiv

I 1990 blev Velling Plejehjem nedlagt. Derfor blev det ved generalforsamlingen den 8. maj året efter besluttet, at Velling Støtteforening skulle ophøre.
Foreningens formue på kr. 8157,86 blev overført til Velling Sogneforening, der forpligtigede sig til at anvende halvdelen pengene til oprettelse af et sognearkiv.

Vejen gennem Velling Kirkeby ca. 1935

Indlevering af arkivalier

Vi modtager billeder og skriftlige materialer af forskellig slags.

Smid aldrig billeder og skriftlige materialer væk. 

Er du i tvivl så lad os gennemgå det på arkivet


Alle vores arkivalier er registreret i den landsdækkende database Arkibas på Arkiv.dk

– prøv at søg dine bedsteforældre